سامانه های هوشمند

بسته نرم افزاری هوشمند ویژه پزشکان
 • وب سایت اختصاصی،اپلیکیشن موبایل، نوبت دهی آنلاین،مدیریت مطب و کارت هوشمند
 • سامانه مدیریت مطب
 • ارائه کارت هوشمند
 • ارائه مشاوره آنلاین پزشکی
 • قابلیت تشکیل پرونده با قابلیت درج تصویر بیمار
 • امکان ایجاد ارتباط بین گوشی، تبلت و کارت هوشمند
 • امکان پرداخت الکترونیک ویزیت
 • امکان اجرای اپلیکیشن بصورت اتوماتیک
 • پیامک کنسل وقت
 • محاسبه گر قد و وزن ایده آل
 • امکان یادآوری زمان مصرف داروها