ربات تلگرام

فورواردر - ربات هوشمند تلگرام

1)ارسال اتوماتیک مطالب از سایت شما

2)فعال یا غیرفعال کردن ارسال مطالب به کانال

3)فعال یا غیرفعال کردن فوروارد مطالب از کانال

4)امکان لینک دهی به مطلب اصلی شما بدون نمایش url

5)امکان چینش و تغییر نحوه نمایش مطلب شما

6)امکان ارسال مجدد مطلب شما در صورت نقص در محتوا

7)امکان نمایش تصویر موجود در زیر مطلب شما

8)امکان دانلود عکس محتوای شما

9)درج کپی رایت شما بر روی عکس

10)امکان تعیین امضاء در زیر مطلب شما

11)امکان ارسال مطلب شما در روز و ساعات آینده بصورت دلخواه

12)امکان اضافه کردن لینک جوین تلگرام در زیر مطلب شما


 • انتشار مطالب شما بصورت اتوماتیک و هوشمند در کانال اصلی شما و فوروارد آن به کانالهای پرجمعیت
  کارکرد

 • الف)بازدید بیشتر از مطالب شما
  ب)افزایش تعداد ممبرهای کانال اصلی شما
  ج)پویا بودن کانالها از چشم کاربران
  هدف

 • امکانات