سامانه پیامک کوتاه

پلن پایه سامانه پیامک کوتاه

-پس از خرید ، ابتدا سامانه پیامک تحویل داده می شود
-هزینه این بسته صرفا برای استفاده از خدمات و امکانات سامانه می باشد
- هزینه ارسال پیامکها به صورت جداگانه محاسبه و پرداخت آن از داخل خودسامانه انجام می پذیرد
این بسته دارای امکاناتی همچون

 • ارسال پیامک
 • امکان ارسال تدریجی
 • پیامک از روی نقشه (پیامپ)
 • امکان ارسال پیامک منطقه ای
 • امکان ارسال پیامک زماندار
 • امکان ارسال پیامک انبوه
 • امکان ارسال پیامک هوشمند
 • امکان ارسال پیامک متناظر
 • وب سرویس و گزارش ارسال
 • دفترچه تلفن
 • وب سرویس & API
پنل برنزی سامانه پیامک کوتاه

-پس از خرید ، ابتدا سامانه پیامک تحویل داده می شود
-هزینه این بسته صرفا برای استفاده از خدمات و امکانات سامانه می باشد
- هزینه ارسال پیامکها به صورت جداگانه محاسبه و پرداخت آن از داخل خودسامانه انجام می پذیرد
تمامی امکانات پنل پایه +
امکـانـاتی همـچـون
(دارای 700 پیامک رایگان )

 • امکان ارسال پیامک زماندار
 • امکان ارسال پیامک هوشمند زماندار
 • امکان ارسال پیامک متناظر زماندار
 • امکان ارسال پیامک سر رسید
 • امکان ارسال پیامک اعتباری
 • امکان ارسال پاسخ زماندار
 • امکان ایجادمنشی هوشمند
 • امکان ارسال پیامک مناسبت
 • امکان انتقال پیامک
پنل نقره ای سامانه پیامک کوتاه

-پس از خرید ، ابتدا سامانه پیامک تحویل داده می شود
-هزینه این بسته صرفا برای استفاده از خدمات و امکانات سامانه می باشد
- هزینه ارسال پیامکها به صورت جداگانه محاسبه و پرداخت آن از داخل خودسامانه انجام می پذیرد
تمامی امکانات پنل برنزی +
امکـانـاتی همـچـون
(دارای 1000 پیامک رایگان )

 • امکان ارسال کشوری
 • امکان ارسال کدپستی
 • انتقال به موبایل
 • ایجادنظرسنجی
 • ایجادمسابقه پیامکی
 • تحلیلگر پیامک
 • ارسال هوشمند و ارسال دوره ای
پنل طلایی سامانه پیامک کوتاه

-پس از خرید ، ابتدا سامانه پیامک تحویل داده می شود
-هزینه این بسته صرفا برای استفاده از خدمات و امکانات سامانه می باشد
- هزینه ارسال پیامکها به صورت جداگانه محاسبه و پرداخت آن از داخل خودسامانه انجام می پذیرد
تمامی امکانات پنل بنقره ای+
امکـانـاتی همـچـون
(دارای 1500 پیامک رایگان )

 • ارسال پیامک از موبایل
 • ارسال سفارشی پیامک
 • انتقال پیامک به ایمیل
 • انتقال پیامک به سایت
 • عضویت پیامکی
 • امکان یادآوری
 • پاسخگوی هوشمند و کاربران