مقالات

 نحوه دریافت (دانلود) فایل توسط FTP

در صورتی که می خواهید فایل را از فضای پشتیبان خود به سرور خود منتقل کنید می بایستی به صورت زیر...