مقالات

 چه زمانی باید لایسنس ماژول های خود را بروز رسانی کنیم؟

در صورتی که هر یک از تغییرات زیر را در سیستم خود اعمال کردید نسبت به بروز رسانی ماژول خود اقدام...